Het verminderen van verliezen en het verbeteren van processen en het daarvoor ontdekken hoe iets in elkaar zit, dat intrigeert Henk Nico van den Berg al zolang als hij zich kan herinneren. Bij één van zijn werkgevers raakte hij betrokken bij de doorontwikkeling van ‘ventilatiekasten voor scholen’. Verlaging van het energieverbruik, beperking van de geluidsproductie en verbeteren van het binnenklimaat van de school kregen zijn volle aandacht. Het verband tussen energieverbruik en binnenklimaat komt hij nu bij al zijn 'schoolonderzoeken' tegen.

Vanuit de overheid en de markt is er een toenemende belangstelling voor betrouwbare onderzoeken en praktische adviezen voor scholen. Henk Nico legt daarbij de nadruk op een integrale aanpak. “Met deeloplossingen kom je vaak niet veel verder”, zegt hij. “Die ene oplossing kan zo maar het begin zijn van een ander probleem.” Hij komt zijn visie graag toelichten bij schoolleiders en schoolbesturen die echt werk willen maken van duurzame energie en een goed binnenklimaat. 

Henk Nico van den Berg volgde de opleiding MTS werktuigbouwkunde en na zijn militaire dienst bij de luchtmacht studeerde hij Elektrotechniek aan de HTS in Zwolle. Ook volgde hij de post HBO opleiding ‘TVVL Luchtbehandeling Speciale Ruimten’. Hij werkte onder andere bij J.E. Stork Ventilatoren, Auerhaan Klimaattechniek en Unica Installatietechniek. In 2009 vestigde hij zich als zelfstandig adviseur energie en binnenklimaat, met schoolgebouwen als speciaal aandachtsgebied. En bij elk onderzoek leert hij weer nieuwe dingen en dat maakt het boeiend en leuk!

In opdracht van de GGD onderzocht Henk Nico van den Berg in 2014 - 2016 bij 80 basisscholen het binnenklimaat.