Home

Het is onze uitdaging om bij te dragen aan een gezond binnenklimaat in gebouwen
en efficiënt gebruik te maken van de energiebronnen die ons ter beschikking staan.

Binnenklimaat is een tamelijk breed begrip en als het goed voor elkaar is dan merk je er eigenlijk niets van. Je voelt je comfortabel. Het binnenklimaat wordt bepaald door het ‘samenspel’ van temperatuur, luchtsnelheid, luchtkwaliteit (verontreinigingen), luchtvochtigheid, licht. Daarnaast hebben geluid en ‘zicht naar buiten toe’ ook invloed op hoe je je in een ruimte voelt. Een goed binnenklimaat heeft een positief effect op de productiviteit en in zekere mate ook op het ziekteverzuim. Het binnenklimaat in de werkomgeving verdient dus ruime aandacht te krijgen.

Het realiseren van of toewerken naar een gezond binnenklimaat kan op verschillende niveaus.

heating3Proactief

U houdt al bij nieuwbouw of verbouw projecten rekening met het binnenklimaat. Het bouwbesluit schrijft voor wat minimaal nodig is. Belangrijk is de mogelijkheid dat medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen en het door hun gewenste klimmaat kunnen instellen. Denk daarbij aan de temperatuur, (effectieve) zonwering, te openen ramen. Zorg voor voldoende verse lucht, voldoende koelvermogen en een juist ingestelde installatie.

maatregelenPreventief

U zorgt voor een preventief beleid dat het klimaat binnen positief beïnvloedt. Zorg voor de juiste temperatuur en vermijd tocht en zorg voor regelmatig onderhoud van de klimaatsysteem; bezuinig daarbij niet op het vervangen van de filters. Hygiënische maatregelen zijn belangrijk, alsmede het verlagen van de warmtelast door energiezuinige apparatuur en verlichting.

light2Curatief

U zorgt dat in de huidige situatie zoveel mogelijk gedaan wordt om het binnenklimaat positief te beïnvloeden. Plaats eventueel tijdelijk ventilatoren of mobiele airconditioners. Deze geven wel meer risico op tocht. Airconditioners dienen periodiek schoongemaakt te worden vanwege bacterieophoping.