netwerkkosten01

De bedragen op uw energienota bestaan zowel uit vaste als variabele kosten.
Bij energiebesparing denkt men meestal aan een kostenverlaging door minder te verbruiken, bijvoorbeeld als gevolg van betere isolatie, HR++ glas, zonnepanelen of een warmtepomp.

Maar wat nu als u te veel betaalt voor de vaste kosten? Komt dat voor, en zo ja, hoe komt u daar dan achter en hoe kan dit worden gewijzigd? Want ja, wie wil er nu meer betalen dan nodig?

Door te meten is het eenvoudig mogelijk om vast te stellen of de aansluitcapaciteit van de gas- of elektriciteitsmeter juist gekozen is of niet en of u dus mogelijk te veel betaalt.

Tijdens de uitvoering van een energiebesparingsonderzoek bij het kantoor van ‘Red een Kind in Zwolle’ rees bij Van den Berg Adviesbureau het vermoeden dat de aansluitcapaciteit niet juist gekozen was en dat de stichting te veel betaalde voor de netwerkkosten.

netwerkkosten02

Na het aanbrengen van tijdelijke meetapparatuur bleek al snel uit de meetresultaten dat het vermoeden juist was en ook welke aansluitcapaciteit wel nodig was.

Het maken van een afspraak met het netwerkbedrijf voor het aanpassen van de aansluitcapaciteit was snel gemaakt en daarna gingen de netwerkkosten heel fors omlaag.

Heeft u het vermoeden dat de netwerkkosten op uw energienota te hoog zijn of wilt u uw energienota ‘gewoon eens laten controleren’ neem dan contact met ons voor het bekijken van de mogelijkheden