vrijekoeling04

 

‘HKV water in lijn’ uit Lelystad is een internationaal opererend adviesbureau op het gebied van waterbeheersing en risicomanagement bij kustlijnen en rivierdelta’s.

Voor een simulatieberekening wordt gebruik gemaakt van samengestelde computersystemen opgesteld in computerracks (blade-servers) die soms meerdere weken rekentijd nodig hebben om een specifieke ‘case’ geheel door te rekenen. Door de warmteproductie in de servers is permanente koeling nodig in de ruimte waar de computers staan opgesteld.

vrijekoeling 05

Na een storing in het koelsysteem nam HKV contact op met Van den Berg Adviesbureau voor een ‘second opinion’ ten aanzien van het probleem en de oplossing die door de installateur was aangeboden. Dit mondde uit in een compleet nieuw koelsysteem waarbij voor gemiddeld meer dan 90% van de tijd in het jaar gekoeld wordt met ‘gratis’ buitenlucht. Voor de resterende tijd, als het buiten te warm is voor vrije koeling, neemt een compressiekoelsysteem het koelen over. Nadat het systeem geheel was ingeregeld functioneert het sinds eind 2011 zonder noemenswaardige problemen.

 

vrijekoeling03

Een voorzichtige berekening leert dat bij de oorspronkelijke bezetting van de computerracks jaarlijks ca. 60.000 kWh op de koeling bespaard wordt waardoor er kostbare CO2 punten ‘gescoord’ worden.

Bent u geïnteresseerd in de toepassingsmogelijkheden van ‘vrije koeling’ voor uw serverruimte(s), neemt u dan contact met ons op.