Privacyverklaring Van den Berg Adviesbureau

(Versie 02-11-2018)

Inleiding
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Van den Berg Adviesbureau (KvK 08195899), hierna aan te duiden als Van den Berg Adviesbureau.

Van den Berg Adviesbureau verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we u persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
Van den Berg Adviesbureau verwerkt u persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op onze website voor de nieuwsbrief, het ontvangen van een whitepaper, het ontvangen van extra tips na het lezen van onze blog of bij het inschrijven voor een van onze kennissessies. Wanneer u uzelf hiervoor registreert vragen wij u om uw persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere aanvraagformulieren.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Dubbele opt-in voor mailingen
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw interacties (open- en klikgedrag) indien u nieuwsbrieven van ons ontvangt
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen.

Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens, dit zijn:

 • Factuur- en betaalgegevens

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals overeengekomen of om u de service te bieden waar u zich voor hebt ingeschreven. Dit kan gaan om het versturen van relevante mailingen om u bijvoorbeeld te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Van den Berg Adviesbureau of over aankomende workshops en trainingen. Maar ook bijvoorbeeld om u te vragen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening en e-mailmarketing software te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met u te kunnen communiceren via onze software en andere kanalen.
 • Om u vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
 • Om te factureren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u;
 2. Wettelijke verplichtingen;
 3. Toestemming van de gebruiker;
 4. Gerechtvaardigde marketing belangen van Van den Berg Adviesbureau.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Ten behoeve van de verwerking van uw persoonsgegevens worden uw gegevens voor langere tijd bewaard om u gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn.

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met u uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Het gebruik van Cookies
Naast het gebruik van functionele cookies voor het onthouden van loginnaam of instellingen, maar ook voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, wordt op onze websites ook gebruik gemaakt van tracking cookies met als doel om uw surfgedrag te kunnen analyseren in Google Analytics. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Van den Berg Adviesbureau worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van den Berg Adviesbureau gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij verwerken uw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, te voldoen aan een gesloten overeenkomst met u of voor een gerechtvaardigd marketing belang. Wanneer u het hier niet mee eens bent staat u in uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe u dit precies kunt doen.

Gegevens inzien en/of corrigeren Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien en eventueel te corrigeren. Dit kunt u heel eenvoudig doen door de ‘Wijzig uw profiel’ link te gebruiken die u onderaan onze mailingen vindt. Wanneer u dit doet kunt u alle persoonsgegevens zien die verwerkt zijn in ons systeem en heb u direct de mogelijkheid om hier wijzigingen in aan te brengen.

Naast deze optie kunt u ook altijd kiezen voor het indienen van een verzoek tot inzage via vandenbergadviesbureau.nl. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Toestemming intrekken of bezwaar maken
U hebt ook het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Berg Adviesbureau.

Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen via vandenbergadviesbureau.nl. Wij zullen hier binnen zeven werkdagen gehoor aan geven.

Gegevens verwijderen
Naast het intrekken van u eventuele toestemming of het maken van bezwaar, hebt u ook het recht om een verzoek in te dienen om u verwerkte gegevens te laten verwijderen.

Dit kunt u wederom doen door een verzoek in te dienen via vandenbergadviesbureau.nl. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u bij ons een uittreksel van uw gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen, zodat u deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en hierop nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via vandenbergadviesbureau.nl, zodat wij hier direct op kunnen handelen.

Identificatie
Bij het indienen van het verzoek kunnen we u vragen om een kopie te vragen van uw identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en we uw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Wijzigingen
Van den Berg Adviesbureau houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 2 november 2018.

Contactgegevens
Wanneer u vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Van den Berg Adviesbureau
Schipbeek 16
8033 AN  Zwolle
Telefoon: 06 - 22182382
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.