jachtlaankerk01.jpg

De Jachtlaankerk in Apeldoorn beschikt naast de grote kerkzaal over meerdere ruimtes die vooral door de week in gebruik zijn. Door het intensieve gebruik van het gebouw zowel in het weekend als door de week en het ter ore komen van nieuwe technische mogelijkheden werd de vraag aan Van den Berg Adviesbureau gesteld of de verwarming ook via ‘de app’ op afstand bediend kon worden. De koster hoefde er dan als het heel koud was in de winter niet zo vroeg uit om de verwarming op tijd aan te zetten.

Na een grondige inventarisatie van de tamelijk complexe verwarmingsinstallatie en het bespreken van de wensen en mogelijkheden, werd door Van den Berg Adviesbureau het programma van eisen opgesteld. Na gunning aan een installateur is het systeem gerealiseerd. Het borrelen in de radiatoren is ook meteen verholpen.

De verschillende ruimtes kunnen nu los van elkaar en op afstand op tijd en temperatuur bediend worden. Het werk voor de koster bestaat er nu uit dat de tijden waarop de verwarming nodig is vanaf het weekrooster per ruimte wordt ingegeven.

Via de temperatuuruitlezing van de ruimte kan nu ook bekeken worden of de verwarming wel op tijd aangaat maar niet te vroeg. Een verkeerd afgestelde regeling kan namelijk erg veel extra gas kosten zo blijkt uit de praktijk. Is dat het geval dan kan dat makkelijk opgespoord en worden verholpen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om in uw gebouw de verwarming op afstand te kunnen bedienen of heeft u het vermoeden dat het gasverbruik in uw gebouw veel te hoog is, neem dan contact met ons op.