project derehobothschool copy copy


In theorie is het niet zo moeilijk: een comfortabel en energiezuinige school waar het goed toeven is voor kinderen en personeel. En dan de praktijk. Hoe is het gesteld met het binnenklimaat in het schoolgebouw en wat betalen we voor de energienota? En welke informatie is betrouwbaar?

Vragen waar menig schoolbestuur en directeur mee worstelt en vragen die alleen maar belangrijker worden nu de regelgeving aangescherpt wordt.

De Rehobothschool uit Genemuiden werd benaderd door de energiecoach uit Overijssel besloot mee te doen aan het traject Duurzame Scholen, eveneens uit Overijssel.

Het onderzoek naar de mogelijkheden om te besparen op het energiegebruik werd uitgevoerd door Van den Berg Adviesbureau uit Zwolle. Duidelijk werd dat er al stappen waren gezet om te komen tot een lager energiegebruik. Zo was het gebruik van elektriciteit duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Op het gebied van het gasverbruik voor de verwarming bleek echter dat er nog ruime mogelijkheden waren voor een structurele verlaging. Belangrijk onderdeel daarbij is de vervanging van de cv-ketels en de pompen.

Bij het onderzoek is ook gekeken naar de inkoop van ‘gas en licht’. Nu is het achteraf altijd makkelijk om aan te wijzen hoe iets beter had gekund maar als een school de indruk krijgt verplicht te moeten aanbesteden terwijl de inkoopwaarde ruim onder de aanbestedingsgrens lag, dan roept dat vragen op. Als dan in een jaar blijkt dat het toegezegde ‘scherpe en marktconforme tarief’ toch wel erg ruim hoger ligt dan wat op dat moment mogelijk is, dan veranderen vraagtekens langzaam in uitroeptekens. De vraag is dan: hoe kan dat? Voorlopige conclusie is dat inkopen via een collectief niet altijd voordeliger is. Rechtstreeks inkopen, mits toegestaan, kan voordeliger zijn en hoeft niet meer werk op te leveren voor de administratie, misschien wel minder. Wordt rechtstreeks inkopen gecombineerd met uitlezing via slimme meters dan wordt het ook nog eens een stuk makkelijker om inzage te krijgen in wat er werkelijk gebeurt en om sluipverbruikers op te sporen!

Omdat de Rehobothschool graag verder wil met verduurzamen is een offerte opgevraagd voor toepassing van ledverlichting en zonnepanelen. Voor de bespreking van de offerte werd Van den Berg Adviesbureau gevraagd om aanwezig te zijn en mee te denken. De bevindingen en ideeën zijn gerapporteerd aan het bestuur; wordt vervolgd.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw school om het energieverbruik te verlagen en zelf energie op te wekken met zonnepanelen klik dan hier voor een verwijzing naar de website van de Provincie Overijssel.

Rechtstreeks contact opnemen met Van den Berg Adviesbureau kan natuurlijk ook, vult u dan het contactformulier in.