Een warmtepomp is een technisch apparaat dat warmte aan de omgeving onttrekt (lucht of water in de bodem) om vervolgens te gebruiken voor het verwarmen van een gebouw. Omdat de warmte die uit de omgeving komt duurzaam en gratis is, is toepassing van een warmtepomp bij nieuwbouw vaak een logische keus omdat bij nieuwbouw vooraf rekening kan worden gehouden met de eisen voor gebouw en installaties om een warmtepomp rendabel in te zetten.

Bij een bestaand gebouw ligt de zaak anders. Dan spelen de bestaande isolatiewaarden samen met het verwarmings- en ventilatiesysteem een grote rol in het beantwoorden van de vraag of het zinvol is opgave om een warmtepomp rendabel in te zetten.

Vaak zijn er grote aanpassingen en investeringen nodig, maar technisch gezien is het meestal mogelijk. Beschikt uw school over de nodige middelen en is er een langetermijnvisie voor het gebruik van het gebouw dan kan het zeker zinvol zijn om een maatwerktraject op te starten voor het toepassen van een warmtepomp voor de gebouwverwarming.