Scholen

Voor scholen en onderwijsinstellingen verzorgen wij het volgende:

  • energieonderzoek
  • onderzoek binnenklimaat
  • factuurcontrole energienota’s
  • bemiddeling inkoop energie
  • bepaling juiste aansluitcapaciteit voor elektriciteit
  • onderzoek naar ‘sluipverbruik’