6. Controle uitvoering

controleTijdens de realisatie houdt Bergave toezicht op de uitvoering van de maatregelen. Per slot van rekening wilt u waar en functionaliteit voor uw geld en moet u krijgen waarvoor betaald wordt!

Het Stappenplan

  1. Stel het huidig verbruik vast.
  2. Stel besparingsmogelijkheden vast: te nemen maatregelen.
  3. Maak een selectie van de voorgestelde maatregelen.
  4. Vraag offertes op.
  5. Verstrek de opdracht.
  6. Controleer de uitvoering.
  7. Maak afspraken over de oplevering en de eindcontrole.
  8. Maak afspraken over nazorg en garantie.

Geef een reactie