3. Maatregelen kiezen

maatregelenBesparingsplan

Nadat duidelijk is geworden welke besparingen er mogelijk zijn wordt er een besparingsplan opgesteld. Hierin staat opgesomd welke maatregel wanneer genomen wordt en wat de geraamde kosten zijn.

Het Stappenplan

  1. Stel het huidig verbruik vast.
  2. Stel besparingsmogelijkheden vast: te nemen maatregelen.
  3. Maak een selectie van de voorgestelde maatregelen.
  4. Vraag offertes op.
  5. Verstrek de opdracht.
  6. Controleer de uitvoering.
  7. Maak afspraken over de oplevering en de eindcontrole.
  8. Maak afspraken over nazorg en garantie.

Geef een reactie