Wat doen wij

Wij adviseren en doen onderzoek voor u. Meten is weten. Dit kan in een aantal stappen; hieronder leest u enkele mogelijkheden.

  1. Vaststellen huidig energieverbruik.
  2. Vaststellen van besparingsmogelijkheden.
  3. Selectie van de voorgestelde maatregelen.
  4. Opvragen van offertes.
  5. Het verstrekken van de opdracht.
  6. Oplevering en eindcontrole.
  7. Nazorg en garantie.

Toelichting per stap

1. Vaststellen huidig verbruik

Stel vast hoe het energieverbruik naar gas of warmte en elektriciteit is te verdelen over de te onderscheiden verbruikers. Met het nemen van deze stap uit het energiebesparingsonderzoek krijgt men inzicht en wordt het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen.

2. Vaststellen van besparingsmogelijkheden

Stel per verbruikersgroep vast welke besparingsmogelijkheden er zijn. Twee zaken zijn van extra belang:

  • Wat is de vereiste functionaliteit? Kan deze zo blijven of is verbetering gewenst? Bij verlichting en het binnenklimaat zijn nieuwe technieken beschikbaar die tot aanzienlijke verbeteringen kunnen leiden. Denk aan een beter lichtbeeld, waardoor een product in de etalage of vitrine beter uitgelicht wordt maar er ook prettiger gewerkt kan worden. Dat geeft dus extra voordelen bij een lager energieverbruik en een airco die minder lang aanstaat.
  • Wanneer er meerdere maatregelen worden genomen, is het nodig om de samenhang vast te stellen voor een optimaal rendement. De ene maatregel kan namelijk invloed uitoefenen op de andere.

3. Selectie van de voorgestelde maatregelen.

Per situatie zijn vaak meerdere mogelijkheden beschikbaar om te komen tot een oplossing. Welke oplossing is in uw situatie de beste? Welke factoren spelen daarbij een rol? Het is onze bijdrage om uw wensen en mogelijkheden te vertalen naar de beste oplossing.

4. Opvragen van offertes.

Als helder is welke maatregelen en er genomen gaan worden dan gaan de volgende vragen spelen: wie kan dit leveren en wie kan dit installeren en wat gaat het kosten? Onze bijdrage is het opstellen van een of meerdere offertes en die in de markt uit te zetten. De offertes die binnenkomen worden vervolgens beoordeeld want niet zelden wordt er iets anders aangeboden dan wat er gevraagd is.

5. Het verstrekken van de opdracht.

Na selectie van de offerte(s) volgt de opdrachtverstrekking. De meeste klanten vinden het prettig als iemand daarbij even over hun schouder meekijkt. Twee zien nou eenmaal meer dan een en dat geldt des te meer als er tijd en kennis beschikbaar is om een project goed te begeleiden. Dat rendeert vrijwel altijd verderop in het traject door het verkleinen van de kans op fouten.