Categorie archief: Energiebesparing

De opbouw van uw energiefactuur (2)

2. De vaste kosten

De vaste kosten voor elektriciteit zijn onder te verdelen in:

 • Netwerkkosten voor het capaciteitstarief
 • Contractkosten voor het transportvermogen
 • Vastrecht transportdienst
 • Vastrecht aansluitdienst
 • Huur meterdiensten

De vaste kosten voor gas zijn onder te verdelen in:

 • Capaciteitstarief
 • Netwerkkosten

De meeste van deze kosten vindt u terug op uw nota als kosten per dag. Besparing daarop lijkt dan ook niet mogelijk maar dat is niet in elke situatie het geval. Met name de kosten die u betaalt waarvoor de netwerkbeheerder een bepaalde capaciteit moet reserveren zijn kosten waarop in een aantal gevallen een besparing mogelijk is.

Bij de onderzoeken die Van den Berg Advies uitvoert voor bedrijven en instellingen komt regelmatig de situatie voor dat er teveel wordt betaald en dat vaak al jaren lang. Het kan daarom ook in uw situatie zeer rendabel zijn om uw energienota’s door een onafhankelijke partij te laten beoordelen, en u raadt het al, Van den Berg Advies is zo’n partij.

Neem met ons contact op voor een controle van uw energienota’s.

 • Is er geen verlaging van de kosten mogelijk dan zijn er voor u ook geen kosten aan verbonden.
 • Is er voor u wel een kostenverlaging mogelijk en of zijn er fouten gemaakt in de energienota waardoor u teveel hebt betaald en is het aantoonbaar dat u recht hebt op teruggave, dan worden er eenmalig kosten in rekening gebracht. U ontvangt daarover vooraf een opgave.

Conclusie:

Per saldo wordt u er dus in geen enkele situatie slechter van maar is er wel een reële kans dat u kostenverlaging kunt realiseren.

Als het goed is heeft u nu in grote lijnen meer duidelijkheid over uw energiefactuur. Toegegeven, het blijft een complexe materie maar wij hopen dat u met deze toelichting toch uw eigen energienota’s beter kunt beoordelen.

Wilt u weten of uw energiefactuur correct is opgesteld en ook optimaal is afgestemd op uw verbruiksprofiel en bent u benieuwd of er betere tarieven voor u mogelijk zijn, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst met een betrouwbaar en degelijk advies!

Lees ook:

 

De opbouw van uw energiefactuur (1)

Zowel voor de levering van gas als van elektriciteit betaalt u zowel variabele als vaste kosten.

1. De variabele kosten

De variabele kosten bestaan uit de som van het tarief voor het geleverde product, de energiebelasting, de opslag duurzame energie, de transportkosten en de systeemdiensten.

 • Geleverd product
  • De hoeveelheid gas of elektriciteit die uw meter registreert, weergeven in m³, kWh of MWh.
 • Energiebelasting (E.B.)*
  • De E.B. voor elektriciteit is opgedeeld in drie schijven: tarief 2015
   • 0 – 10.000 kWh € 0,1196
   • 000 – 50.000 kWh € 0,0469
   • 000 – 10.000.000 kWh € 0,0125
   • heffingskorting voor gebouw met verblijfsfunctie € 311,84
  • Opslag Duurzame Energie (O.D.E.)
   • De O.D.E. voor elektriciteit is eveneens opgedeeld in drie schijven:
    • 0 – 10.000 kWh € 0,0036
    • 000 – 50.000 kWh € 0,0046
    • 000 – 10.000.000 kWh € 0,0012
   • Transportkosten voor elektriciteit
    • Deze kosten betaalt u aan uw netwerkbedrijf waarbij voor hoog- en laagverbruik verschillende tarieven gehanteerd worden.
    • Voorbeeld tarieven hiervan zijn:
     • Getransporteerd verbruik hoog (/kWh): € 0,033200
     • Getransporteerd verbruik laag (/kWh): € 0,016900
    • Systeemdiensten voor elektriciteit
     • Deze kosten betaalt u ook aan uw netwerkbedrijf.
     • Voorbeeldtarief hiervan is:
      • Systeemdiensten (/kWh): € 0,001010

Twee belangrijke opmerkingen

1) Krijgt u een besparingsberekening aangeleverd voor bijvoorbeeld led-verlichting controleer dan goed met welk tarief er gerekend is.

Voorbeeld: als uw verbruik (ruim) boven de 50.000 kWh/jaar is dan bespaart u per kWh:

de som van uw elektriciteitstarief + het tarief voor E.B. + O.D.E (beide 3e schijf) + transportkosten + systeemdiensten

Dit tarief, dat het besparingstarief wordt genoemd, is ruim € 0,10 lager dan het tarief van de 1e schijf! Meestal word er niet de moeite genomen om dit te bereken en wordt er een ‘gemiddelde’ genomen dat vreemd genoeg meestal hoger is dan uw werkelijke besparing waardoor e.e.a. mooier wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Herkent u dat?

Wilt u een correcte berekening van de besparing die in uw situatie mogelijk is of wilt u een vergelijkende berekening voor een aanbod van derden (zgn. ‘second opinion’) neemt u dan a.u.b. contact met ons op.
Van den Berg advies maakt een juiste analyse van uw energiekosten en rekent uitsluitend met het besparingstarief.

De kosten die u jaarlijks voor het variabele deel betaalt komen tot stand door de vermenigvuldiging van uw verbruik maal het totale tarief dat u betaalt bij uw leverancier en netwerkbedrijf, aangevuld met de belasting en opslag zoals door de overheid is vastgesteld.
2) Afhankelijk van uw verbruiksprofiel van elektriciteit kunt u voordeliger uit zijn als u kiest voor een enkel tarief of juist voor een dubbel tarief. Door wijzigingen op de energiemarkt fluctueert dit omslagpunt. Wilt u weten wat de voordeligste keuze is in uw situatie neemt u dan contact met ons op.

Lees ook:

Alles wat u moet weten over uw energiefactuur

Om comfortabel te werken of te verblijven in een gebouw ontkomt u er in Nederland niet aan dat u energie nodig heeft voor zaken als verlichting, verwarming, ventilatie, koeling, computers en bedrijfsapparatuur.

Deze energie komt uw gebouw gewoonlijk binnen in de vorm van gas en elektriciteit, en soms ook als warm water (‘stadsverwarming’). Normaal gesproken staat (bijna) niemand daar bij stil en wordt er keurig per maand een voorschotbedrag betaald voor wat gemiddeld wordt afgenomen en na een periode van meestal 12 maanden volgt er een jaarnota en moet u bij betalen of krijg u terug.

Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn er meer aanbieders gekomen van energie en wordt u met enige regelmaat benaderd met mogelijk een mooi aanbod. En als u uw zaken goed in de gaten houdt dan is er inderdaad meestal een inkoopvoordeel mogelijk door te kiezen voor een andere leverancier.

Echt voordeliger?

Om te kunnen beoordelen of u inderdaad voordeliger uit bent met een nieuwe leverancier en vooral om te weten hoe lang u voordeliger uit bent (!) is het zaak dat u weet wat uw verbruik is en wanneer u wat verbruikt (verdeling hoog / laag) en hoe de kostenstructuur van uw energienota in elkaar steekt. En juist dat laatste is voor veel mensen een probleem: hun energienota zit dermate ingewikkeld in elkaar dat ze al snel door de bomen het bos niet meer zien. Dit probleem wordt vaak nog groter als u verschillende leveranciers hebt voor gas en elektra en daarnaast ook nog eens een aparte rekening krijgt van het transportbedrijf dat de levering verzorgt.

Van den Berg advies heeft door het jarenlang uitvoeren van energieadviezen waarmee de kosten voor energie vaak drastisch omlaag kunnen, veel energiefacturen onder ogen gehad en kan zich het probleem goed voorstellen. Naast de energiefactuur ‘an sich’ speelt ook de situatie op de energiemarkt een rol als het gaat om het wel of niet afsluit van een meerjarig contract of niet.

Indien u graag meer wilt weten over de opbouw van uw energiefactuur leest u dan hier verder. Heeft dit (nu) niet uw interesse maar wilt wel weten of u ‘goed zit’ bij uw huidige leverancier neemt u dan contact met ons.