Beter binnenklimaat in werkplaats of magazijn

De voordelen van stralingswarmte

sun1In ons land brengen de meeste mensen het grootste deel van hun tijd door in een gebouw. Afhankelijk van situaties als werk en leeftijd varieert dat zo tussen de 8 tot wel 24 uur per dag.

Of we ons binnen comfortabel voelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat we het binnenklimaat of binnenmilieu noemen. Drie belangrijke eigenschappen (er zijn er meer te noemen) van het binnenklimaat zijn:

  1. temperatuur;
  2. relatieve vochtigheid;
  3. verse lucht, met de concentratie van CO2 als maat voor ventilatie.

Verwarming

Omdat het globaal genomen van de herfst tot en met de lente in ons land buiten kouder is dan het binnen gewenst is, zal de temperatuur in een gebouw zakken tenzij er binnen warmte wordt toegevoerd. Zo simpel is het.

Dit toevoeren van warmte kan op verschillende manieren gebeuren en het liefst zodanig dat de temperatuur constant is of slechts minimaal schommelt.

Bedrijfsruimten als een werkplaats of magazijn worden in veel gevallen verwarmd middels een luchtverwarmer. Bij de onderzoeken die Van den Berg Advies uitvoert naar de energiebesparingsmogelijkheden, komt het regelmatig voor dat het onder het dak erg warm is terwijl het tegelijkertijd op de grond te koud is. Er wordt dan veel gas verstookt terwijl het in de leefzone toch niet comfortabel is. Het laat zich raden waar het grootste gedeelte van de warmte naar toe gaat! Bovendien leidt dit tot een (veel) te hoge gasrekening. Dat is zonde en onnodig.

2602-1 2602-2

Minder is beter…

Kan het verwarmen van een bedrijfsruimte zoals een werkplaats of magazijn beter? Ja, zeker. Beter wil zeggen: een aangenaam binnenklimaat krijgen met minder energie. Belangrijk daarbij is dat de lucht zo weinig mogelijk in beweging komt en dat de warmte alleen wordt ingebracht waar het nodig is.

De oplossing: een andere wijze van warmtetoevoer in de betreffende ruimte.

Stralingsverwarming

Door stralingsverwarming toe te passen wordt bij de (directe) warmteoverdracht geen lucht in beweging gebracht. De warmte straalt van de verwarming naar de koudere omgeving waardoor de koudere omgeving opwarmt. De koudere omgeving is alles waar de straling op gericht is: vloer, wanden, machines, mensen, enz. Voor een juist begrip: deze warmtestraling werkt op dezelfde wijze als de straling van de zon. Voor het ‘opwekken’ van stralingsverwarming zijn speciale panelen ontwikkeld die tot een bepaalde temperatuur worden opgewarmd en daardoor warmte gaan overgedragen door straling.

stralingsverwarming in hal, voeding warm water (cv)  stralingsverwarming bij receptie, voeding elektrisch

Vertalen we dit naar het verwarmen van uw bedrijfshal of magazijn, dan is de oplossing:

  • neem voldoende stralingspanelen van het juiste type en plaats die zodanig dat de leefzone direct wordt verwarmd. De lucht in de ruimte komt daarbij niet in beweging en de warmte wordt direct in de leefzone ingebracht, precies daar waar u het nodig hebt.

Uitgebreide proeven en metingen hebben uitgewezen dat de verticale temperatuurgradiënt bij juiste keuze en toepassing van met ca. 1°C veel lager is dan bij luchtverwarming!

Met andere woorden: de temperatuur onder het dak is slechts 1°C hoger dan op de grond.

Conclusie

Bij een relatief lage luchttemperatuur van ca. 18°C in de leefzone wordt het binnenklimaat met stralingsverwarming als zeer comfortabel ervaren. Het zal duidelijk zijn dat de veel lagere temperatuur onder het dak een lager warmteverlies door het dak tot gevolg heeft! En omdat de lucht onder het dak vrijwel stil staat is ook daardoor het warmteverlies lager dan bij luchtverwarming

Wilt u weten of het toepassen van stralingsverwarming in uw werkplaats of magazijn toepasbaar is en of dat leidt tot een verbetering van het binnenklimaat en een verlaging van de energiekosten? Neemt vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat.